Sfaturi, idei și gânduri – blogul unui trecător prin lume
cum înființezi o Asociație sau Fundație

Cum înființezi o Asociație sau Fundație (ONG)

A venit vremea și a unui articol juridic. 🙂 Se nimerește să fie și articolul cu numărul 100!

Pentru astăzi să vedem care sunt etapele înființării unei organizații neguvernamentale (ONG) sau mai bine spus cum înființezi o Asociație sau Fundație.

In România, în legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, se precizează că organizațiile neguvernamentale sunt persoane juridice constituite de persoane fizice sau persoane juridice care urmăresc desfășurarea unor activități în interes general sau în interesul unor colectivități locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

De obicei aceste forme de organizare sunt folosite de societatea civilă. În baza O.G. 26/2000, recunoașterea statutului de utilitate publică conferă asociației sau fundației o serie de obligații și drepturi, printre care dreptul de a i se atribui în folosință gratuită bunuri proprietate publică, dreptul preferențial la resurse provenite din bugetul de stat și din bugetele locale, obligația de a menține cel puțin nivelul activității și performanțele care au determinat recunoașterea.

1. Rezervarea denumirii

În primul rând, va trebui să vă gândiți la o denumire. Conform legii nr. 246/2005  este interzisă utilizarea în denumirea organizației, a denumirilor specifice autorităților și instituțiilor publice. Cererea pentru rezervarea denumirii o pot face eu, o completez și o semnează unul din asociați/fondatori apoi trebuie trimisă prin scrisoare recomandată împreună cu chitanța de plată a tarifului de 36 de lei în original la Ministerul Justiției. Pentru prelungirea rezervării denumirii tariful este de 18 lei.

Recomand trimiterea cererii prin curier (costă aproximativ 40 lei prin TNT). Termenul de soluţionare este de 5 zile de la data primirii cererii. Teoretic ar trebui să vină răspunsul în termen de maxim 15 zile (prin poștă).

2. Actul constitutiv și statutul

Numărul minim de membri fondatori pentru asociație este de minim 3. Fundația poate avea un singur membru fondator.

Actul constitutiv și statutul se semnează de către asociați/fondatori după care trebuie AUTENTIFICATE la notar. E preferabil să fie întocmite cam 8 exemplare din fiecare (6 se depun DOAR la Judecătorie!). Cost aproximativ 300-400 lei, funcție de notar, jurist, avocat etc. și de numărul de exemplare autentificate.

Să aveți pregătite copii de pe buletinele celor 3 membri fondatori/fondatorului când veți merge la jurist sau avocat. Trebuie stabilit cine va fi Președintele asociației.
Mai trebuie să vă gândiți care va fi SCOPUL asociației. De exemplu, pentru promovarea turismului acesta ar suna cam așa: „promovarea turismului, ecologiei, sportului şi valorilor tradiţionale, atragerea tinerilor în promovarea acestora, precum şi sprijinirea de activităţi în vederea conservării fondului forestier”. Și: „Asociația acționează în scopuri socio-culturale, economice, profesionale, științifice, educationale și de mediu pentru dezvoltarea comunității.”

Obiectivele și activitățile se detaliază în funcție de scopul asociației/fundației. Tot în actul constitutiv și statut vor fi cuprinse prevederi privind patrimoniul, sediul, drepturile și obligațiile membrilor, organele de conducere, cenzorii, dizolvare etc.

3. Sediul

Este necesar un contract de comodat sau de închiriere (pe care tot eu pot să îl redactez 😛 ), acordul vecinilor și al asociației de proprietari – dacă este vorba despre un apartament la bloc – (un simplu tabel cu semnături – care îl pot face tot eu și apoi mi-l aduceți semnat și ștampilat) și o DECLARAȚIE AUTENTIFICATĂ (tot la notar) a proprietarilor imobilului prin care pun la dispoziție spațiul respectiv ca sediu pentru asociație/fundație (în cazul contractului de comodat). Mai aveți nevoie de copie de pe actul de proprietate al sediului.
Cost aproximativ 25 – 40 lei, depinde de fiecare notar în parte.

4. Patrimoniul Asociației/Fundației

Se depune într-un cont bancar un patrimoniu de MINIMUM un salariu minim brut pe economie (acum e 1050 lei) pentru Asociație iar pentru Fundaţie aveți nevoie de un patrimoniu ceva mai mare, în valoare totală de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundației. Dacă se poate, recomand să stabiliți un patrimoniu inițial de 2000 lei pentru asociație. O sa mai plătiți și o taxă de deschidere cont, depunere numerar etc. care e aproximativ de 15-20 lei.
Aveți nevoie de extrasul de cont/chitanța cu această depunere.

5. Cazierul fiscal

Fiecare asociat-fondator trebuie să obțină cazierul fiscal personal. Costă cam 15-20 lei (cam 5lei/membru) pentru asociație. Se depune o cerere la finanțe + copie după CI și chitanța de plată. Pe bază de împuternicire (de la fiecare) pot obține eu aceste caziere. Cazierul este valabil maxim 15 zile de la eliberare.

6. Depunerea dosarului la instanța de judecată

Costuri: taxa de timbru de 20 lei și timbru judiciar de 1 leu.
Pe lângă actele enumerate mai sus mai trebuie depuse la dosar: cerere tip, copii buletine, PROCURA SPECIALĂ de reprezentare a unui jurist (costă vreo 35 lei aproximativ), dată de către asociați/fondatori.
Actele trebuie depuse în minimum 2 exemplare. Mai adaugăm vreo 20 lei pentru fotocópii. Unele instanțe solicită câte 4-5 fotocópii de pe fiecare exemplar depus. Recomand să se păstreze cel puțin o fotocopie de pe fiecare exemplar depus în original la instanța judecătorească.

Dacă hotărârea judecătorului va fi favorabilă, veți primi prin poștă, la sediul social, o copie a încheierii judecătorești de înscriere a asociației/fundației în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor. Termen: maxim 2 săptămâni.

7. Eliberarea copiei de pe sentința civilă și înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor

După decizia instanței trebuie obținută cópii legalizate de instanță de pe aceasta (sentința – este de fapt avizul de funcționare și certificatul de înscriere). Se cer cópii autentificate, minim 4-5. Costă 2lei/exemplar, deci cam 10 lei.

8. Certificat constatator de la Ministerul Justiției

În final, ar fi recomandat să solicitați de la Ministerul Justiției copii certificate despre informații cum ar fi: numărul și data înscrierii, denumirea, sediul, asociați/fondator, patrimoniu, obiective, scop, durata, (cam 10 rubrici) etc. E posibil să vi se solicite aceste acte (sunt similare certificatelor constatatoare pentru S.R.L.-uri) în decursul activității. Se face o nouă cerere către Ministerul Justiției în acest sens și se trimite prin poștă. Tarif: 5 lei pentru fiecare rubrică, deci 50 lei.

 

După înființare mai trebuie să cereți codul fiscal la Finanțe, să definitivați contul bancar, să vă faceți ștampila (o ștampilă normală costă cam 50 de lei). Următorul pas este să vă cumpărați un chitanțier și un facturier.

Costurile menționate sunt orientative ele fiind supuse unor fluctuații determinate de piața serviciilor notariale sau de modificarea taxelor către stat. Recomand ca toate cheltuielile făcute (taxe, ștampila, autentificări etc.) să se facă pe numele Asociației/Fundației, pentru că sunt deductibile.

Veniturile unui ONG pot fi cotizațiile membrilor, donații individuale, redirecționarea celor 2% din impozit, sponsorizări de la firme, granturi UE/bugetare/străine, fonduri nerambursabile, subvenții (doar pe asistența socială), activități economice – taxe de participare la evenimente, vânzare produse artizanale etc. ONG-urile plătesc impozit pe profit care se determină într-un mod mai special (venituri neimpozabile, un barem de 10%, plafon deductibil etc.).

Vârsta minimă pentru calitatea de membru al unei ONG (membru simplu, fondator sau membru în Consiliul Director) este 16 ani.

Tariful meu pentru înființare: 600 lei pentru asociație și 800 lei pentru fundație.
Total aproximativ taxe și tarife (inclusiv patrimoniul de 1050 lei care se recuperează) este de 2500 lei pentru asociație.

Durata totală: aproximativ 30 – 45 zile (depinde de M.J. și Judecătorie).

Aveți scris cu roșu ce acte/informații trebuie să îmi puneți voi inițial la dispoziție, după care se merge la notar.

Ați aflat pe scurt cum înființezi o Asociație sau Fundație. Pentru alte detalii aștept comentariile voastre. Succes!