Sfaturi, idei și gânduri – blogul unui trecător prin lume
ziua-justitiei-romania

Model de plângere împotriva unui proces verbal de contravenție

Model de plângere împotriva unui proces verbal de contravențiePentru că sunt situații în care cădem fără voia noastră în scandaluri și ne trezim cu un proces verbal de contravenție este bine să știm ce trebuie făcut mai ales în situația în care măsura luată de agenții constatatori este abuzivă sau neconformă cu realitatea.

Am creat mai jos un model de plângere împotriva unui asemenea proces verbal de contravenție. Acest model este adecvat situațiilor în care sunteți sancționați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice (voi posta cu altă ocazie și un model pentru contestarea unei amenzi de circulație). Nu voi face în cadrul acestui articol o lecție de drept despre cadrul legal și despre procedura contestației – dacă aveți întrebări, nelămuriri sau doriți alte amănunte vă invit să îmi scrieți în comentarii.

Model de plângere împotriva unui proces verbal de contravenție:

Către Judecătoria Hunedoara,
DOAMNA PREȘEDINTE,

Subsemnatul (a)_______, domiciliat în Hunedoara, str. ____, nr. –, bloc ___, sc. –, et. __, ap. ___, identificat prin CI seria __ nr. ____, CNP _______, în calitate de Contestator/Petent depun prezenta

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA PROCESULUI-VERBAL DE CONTRAVENȚIE
seria – numărul ––- din data de ––2015, încheiat de _______ de la Poliția Hunedoara și

Vă rog să ADMITEȚI plângerea și să dispuneți anularea procesului-verbal.

MOTIVE:

În fapt,

Procesul verbal de contravenție de mai sus care mi-a fost comunicat în data de –– este netemeinic și nelegal din următoarele considerente:

1. La data scrisă în procesul verbal menționat mai sus (––-) eram / făceam / mergeam/…………
Nu am adresat nici un fel de injurii sau expresii jignitoare / nu am făcut zgomot, nu am tulburat liniștea publică/ nu am strigat / nu am făcut larmă etc. –––- Nu a fost chemat niciun echipaj de poliție la fața locului și nu s-a deranjat în niciun fel ordinea publică. Vizita și discuțiile au avut loc în incinta apartamentului………….care nu este un loc public……….. / Evenimentele s-au întâmplat în……..
Prin urmare consider că nu se face aplicarea art. 2 pct. –- din legea nr. 61/1991 așa cum se susține în cadrul procesului verbal.

2. Astfel, prin modul în care s-a întocmit procesul verbal în cauză nu s-au respectat prevederile legale ale art. 16 alin. 7 din OG 2/2001, care prevede că la întocmirea procesului-verbal trebuie menționate obiecțiunile contravenientului sub sancțiunea nulității absolute, ceea ce nu s-a întâmplat, la acea rubrică fiind scrisă o mențiune privind semnarea procesului verbal (care trebuia făcută cu o rubrică mai sus).
Totodată intimata trebuia să facă dovada faptei (operează prezumția de nevinovăție – a se vedea art. 6 CEDO și cauza Anghel contra României). Dacă intimata afirmă că am făcut larmă trebuie să dovedească acest fapt (măsurători audio, probe video, declarații a mai multor martori obiectivi etc.). Dacă intimata consideră că……trebuie să probeze cu………

3. De asemenea, modul cum a fost întocmit procesul-verbal ar fi trebuit să ducă la apariția unui martor care să confirme cele menționate pe procesul-verbal conform art. 19 alin. 1 din OG 2/2001, martor care nu există menționat. / Martorul care apare pe procesul verbal pentru a atesta refuzul semnării a fost chemat ulterior întocmirii acestuia la Poliție (probabil a semnat acest proces verbal deoarece nu mă agreează)………

4. Rugăm să constatați ca acest proces verbal este lovit de nulitate absolută având în vedere faptul că nu conține locul unde se poate face plângerea, respectiv Judecătoria ( a se vedea și Decizia CCR nr. 953/2006).

5. În cuprinsul procesului verbal mai sus menționat sunt inserate și erori de redactare și completare. Procesul verbal nu a fost redactat la momentul constatării pretinsei faptei, faptă care nu a fost constatată de agenți. Procesul verbal nu conține mențiuni despre plata jumătății minimului amenzii, contul de plată al acestei jumătăți și nici mențiuni privind semnarea procesului verbal.

6. Într-un mod cu totul inedit s-a făcut și comunicarea actului. Procesul-verbal a fost pus în cutia poștală cu mențiunea că a fost comunicat, dar fără să semneze vreo persoană de primire.)

Pentru motivele expuse mai sus vă rog să constatați inexistența faptei reținută de agentul constatator și să admiteți plângerea și să anulați procesul-verbal atacat.

Anexez prezentei copia procesului verbal contestat.

În drept, Art. 16, art. 19 și art. 31 alin. 1, art. 32 din OG 2/2001, Legea 61/1991 , Codul de procedură civilă
În probațiune: Înscrisuri. Martori__________.

Hunedoara, la ––
Cu deosebită considerație,

––––-(nume, semnătura)

Completați spațiile libere cu datele și informațiile voastre și adaptați modelul (starea de fapt) la situația în care vă aflați. Contestația trebuie depusă în termen de maxim 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal. Taxa de timbru este de 20 lei și se plătește la Primărie. Plângerea se depune la Judecătoria în a cărei circumscripție (zonă) a fost săvârșită contravenția, la serviciul Registratură. Se depune și copia de pe respectivul proces verbal de contravenție.

Modelul acestei contestații este orientativ și informativ, nu reprezintă un document oficial general valabil. Anumite informații cuprinse în această cerere pot suferi modificări în timp în funcție de modificările aduse legislației în materie contravențională și procedurală.

Dacă doriți documentul (model de plângere împotriva unui proces verbal de contravenție) în format doc, odt sau pdf vă rog să îmi scrieți în comentarii sau folosind datele de Contact. Totodată, dacă aveți nevoie de ajutor în vreo problemă asemănătoare nu ezitați să mă contactați.

24 gânduri despre “Model de plângere împotriva unui proces verbal de contravenție”

Comentariile sunt închise.